Mikrovalë VIVAX MWO-2077

Furra me mikrovalë Vivax MWO-2077 ndihmon në përgatitjen e ushqimit ose në defrostimin e shpejtë të ushqimeve.
Furra ka një kohëmatës prej 35 minutash, dhe me 5 nivelet e saj të fuqisë lejon që çdo ushqim të përgatitet ose të ngrohet në mënyrë optimale.

Furra me mikrovalë Vivax MWO-2077 me një kapacitet prej 20 l dhe fuqi prej 700 W është mjaft e fuqishme dhe mjaft e gjerë për të ngrohur ose përgatitur vaktet për të gjithë familjen.