Friz Vertikal VIVAX TTF-60

Vivax vertikal freezer TTF-60 me lartësinë e tij përshtatet në mënyrë ideale me lartësinë e tavolinës së punës ose nën tavolinën e punës së kuzhinës.
Tre sirtarë transparentë të gjerë janë shumë praktikë për ruajtjen e të gjitha llojeve të ushqimeve.
Për shkak të pozicionit vertikal, ajo zë pak hapësirë, dhe vëllimi i dobishëm prej 60 L është i mjaftueshëm për të ruajtur të gjitha ushqimet e nevojshme në familje gjatë gjithë vitit.
Paneli i kontrollit me termostatin ndodhet në frigoriferin e strehimit të fshehur pas derës.
Frigoriferi ka efikasitet të lartë, konsum të ulët të energjisë elektrike dhe një operacion shumë të qetë prej maksimumi 41 dB.
Nëse është e nevojshme, hapja e derës në drejtimin e djathtë mund të ndryshohet në hapjen në të majtë.
Ky është një frigorifer ideal për ata që kanë nevojë për sasi më të mëdha për të ngrirë, por nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.