Friz Vertikal VIVAX VF-157 WH

Frigoriferi vertikal VIVAX VF-157 WH është një pajisje shtëpiake shumë praktike dhe efikase.
Ajo ka 4 sirtarë transparentë të gjerë, një dhomë me dyer të palosshme për vendosjen më të lehtë të pjesëve më të mëdha të ushqimit dhe një sirtar të cekët për ngrirjen e ushqimeve më të vogla.
Për shkak të pozicionit vertikal, ky frigorifer zë pak hapësirë dhe vëllimi i dobishëm prej 160 l mjafton për të ruajtur të gjitha ushqimet e nevojshme në familjet më të mëdha gjatë gjithë vitit.
Paneli i kontrollit me termostatin ndodhet në frigoriferin e strehimit të fshehur pas derës.
Frigoriferi ka efikasitet të lartë dhe konsum të ulët të energjisë elektrike.
Nëse është e nevojshme, hapja e derës në drejtimin e djathtë mund të ndryshohet në hapjen në të majtë.
Ky është një frigorifer ideal për ata që kanë nevojë të ngrijnë sasi të mëdha ushqimi, por nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.