Frigorifer VIVAX DD-207 WH

Frigoriferi Vivax me frigorifer DD-207 WH plotëson shumicën e nevojave të përdoruesit mesatar sepse është një frigorifer dhe frigorifer me dy dyer dhe një kapacitet të mjaftueshëm për shumicën e familjeve. Përveçse është frugale në konsumin e energjisë, ajo gjithashtu zë shumë pak hapësirë. Volumi i frigoriferit 166 l me gjithsej tre rafte qelqi siguron freskinë e ushqimeve dhe zgjat kohën e përdorimit të tyre, ndërsa sirtari në fund të frigoriferit siguron mundësinë e ndarjes së frutave dhe perimeve të freskëta nga pjesa tjetër e ushqimeve.
Frigoriferi me 4 yje, 41 litra siguron ngrirjen e thellë të perimeve, akullores, mishit dhe ushqimeve të tjera me konsum të ulët energjie.
Nëse është e nevojshme, hapja e derës në drejtimin e djathtë mund të ndryshohet në hapjen në të majtë.