Thithëse e Hirit VIVAX AVC-600R

Thithësja e hirit VIVAX AVC-600R është aleat për pastrim të shpejtë dhe të plotë, qoftë një sobë druri, fireplace apo sobë me pellet. Është gjithashtu ideale për pastrimin e skarës në muajt e verës.
Me një fuqi prej 600 W dhe një kapacitet prej 12.0 l, ky aspirator pastron lehtësisht grimcat e vogla të hirit të ftohtë. Por është e rëndësishme të theksojmë se hiri nuk duhet të përmbajë gjurmë të embers.

Thithësja e hirit VIVAX AVC-600R është praktik për t’u mbajtur dhe një partner ideal në luftën kundër hirit të gjeneruar pas grillimit apo ndezjes së vatrës së zjarrit.